IPCC larmar men har man rent mjöl i påsen?

Posted by yeslove, December 12th, 2007 | Print

På randen till en katastrof säger FN-chefen:

Enligt IPCC-rapporten är de mänskligt orsakade utsläppen av växthusgaser med över 90 procents sannolikhet huvudorsaken till uppvärmningen.

Men IPCC verkar ha underskattat omfattningen, den är mer än global, planetarisk och nästan kosmisk för även Pluto och stora delar av solsystemet har drabbats. Men det är bara här på jorden uppvärmningen kan vara antropogen och några skatteintäkter är inte att vänta från de andra planeterna, uppvärmningen är nämligen inte bara en katastrof utan också en skattefråga.

Har man sett Al Gore’s An Inconvenient Truth är det väl värt att också titta på The Great Global Warming Swindle (del 1 av 9) där ett antal seriösa vetenskapsmän kritiserar IPCC för politisk styrning av forskningen. Medan Al Gore och IPCC hävdar att koldioxid-> värme säger forskarna i den här filmen att värme -> koldioxid, alltså ett omvänt orsaksförhållande eller som bäst en korrelation. Uppvärmningen orsakas av ökad solaktivitet hävdar man och uppvärmda hav avger mer koldioxid, ett samband som visar sig i borrkärnor från inlandsisen där ökad koldioxidhalt vid tidigare klimatförändringar alltid följt efter en temperaturstegring, uppvärmningen har alltså till största delen naturliga orsaker. Om det här kan man förstås tvista men omedelbart låter det ju som en bättre förklaring till klimatförändringarna på Pluto och den andra planeterna.

En belysning av problemet från en annan vinkel ges i liten pärla till film som sändes 2/9-2007 i TV2 och som fått miljödebatten att skorra ganska falskt. I filmen Who killed the electric car (wikipedia) beskrivs General Motors EV1, en batteridriven bil tillverkad som ett löfte till Kaliforniens smogproblem på 1990 talet och som inspirerade statens mycket strikta utsläppsregler. Bilen var snabb, enkel att underhålla, billig i drift, använde befintlig infrastruktur (ett el-uttag) och var älskad av sina förare. Den leasades ut i begränsad upplaga och drogs efter inte så lång tid tillbaka av GM till sina beundrares förtvivlan för att sedan skrotas. Filmen är en gripande berättelse om hur billig, miljövänlig och efterfrågad teknologi krossades efter intensiv lobbyverksamhet från mäktiga industriintressen.

Ett liknande öde drabbade Toyotas RAV4 EV.

So for those seven months in 2002 a full-sized production electric car was available for sale to the general public for the first time in decades. Buying one wasn’t easy, however; just one special sales person at only a dozen dealers – and only in California – was authorized to sell the Toyota RAV4-EV. If you weren’t already aware of the car, you were generally unable to buy (or even see) one. Many would-be purchasers were steered instead to Toyota’s Prius gasoline electric hybrid vehicle, despite having asked about the plug-in car.

Toyota discontinued the RAV4 EV program one day after the passing of new air-quality requirements by CARB”

Med den informationen i bakhuvudet kommer man att läsa artiklar som den här med största skepsis.

Svd:Bilen kan ha en framtid – mörkt för flyget

Om vi börjar med bilar finns ingen snabb teknisk lösning. Tvärtom tror forskare att en bred flora av olika tekniker kommer att bre ut sig de närmaste 20 åren.
..
På riktigt lång sikt väntas rena el-bilar komma, så för bilarna väntas hållbara lösningar på sikt.

Lösningen på problemet med koldioxidutsläpp från bilar finns alltså redan, eller rättare sagt, har redan funnits och krossats av starka intressen och det är precis här ett enastående hyckleri i klimatfrågan uppstår. Istället för att åka bil miljövänligt för en krona milen är vi tvungna att åka ’smutsigt’ för tio kronor eller mer därför att befintliga alternativ undanhålls. Istället för att lösa våra miljöproblem påförs vi mer skatt och skuldkänslor som vi på bästa sätt försöker fördela mellan varandra. Menade man allvar med att minska utsläppen hade man valt Kaliforniens beprövade metod med lagstiftat nollutsläpp och snabbt tvingat fram en produktion av elbilar, minskat oljeberoendet, klarat miljökraven och gjort alla rikare. En sådan lag skulle också ge bilindustrin starka incitament att skydda batteritillverkare och hindra dem att köpas upp (och läggas ned) och kanske också förhindra olyckliga dödsfall hos innovatörer.

Free-Energy Battery Inventor Killed at Airport?

Official statement cites “natural causes” but others familiar with the disruptive potential of the inventor’s technology to the existing power structure consider it a probable assassination

Koldioxidskatt för fordon är inte särskilt effektivt för att skydda klimatet, det egentliga syftet anser en del är att bygga upp en byråkrati och maktstruktur för global beskattning.

AIM Report: Bush’s Legacy: A New World Disorder

Paragraph 42 of one of the G-8 documents, “Growth and Responsibility in the World Economy,” openly declared that “we are committed to the further development of an international regime to combat climate change…” It goes on to say this will be accomplished through the run-up to the U.N. Climate Change Conference in Indonesia at the end of this year. The reference to “fees or taxes” is in paragraph 55, on how the private sector is to be prodded to comply with government dictates.

Titta gärna på Endgame av Alex Jones som också berör koldioxidskatten och finansieringen av den Nordamerikanska unionen (NAU).

För den händige som vill göra något åt saken själv finns det konverteringskit med elmotor, batteri och kontrollenhet att köpa som man själv monterar in i sin bil. Tänk om ombygge av gamla bilar kunde bli en ny Svensk industri, gott samvete och 1 krona/mil skulle väl ändå sitta fint hos många, och har man gott om pengar kan man ju istället kolla in den här Teslan.

Andra bloggar om , , ,

Comments are closed

Comments are currently closed on this entry.

Comments are closed.