Sverige och NATO

Posted by yeslove, December 23rd, 2007 | Print

I SvD opinion skriver ambassadör Lars Bergquist, generallöjtnant Carl Björeman och författaren Karl Erik Lagerlöf:

SvD:Sverige nära USA:s krigspolitik

”Sverige ska bli del av Natos brandkårsstyrka”, lydde en rubrik i Svenska Dagbladet (10/11). Vi står redan under Natobefäl i Afghanistan. 330 svenska soldater verkar där under Nato.

Vi förordar att Sverige istället markerar sin självständighet i förhållande till Natoländerna, även om en del av dem ingår i EU.

Författarnas förslag är nog klokt, det är åtmistone angeläget att veta vad det är vi ger oss in i och på sin plats att påpeka att engagemanget Sverige har i Afghanistan och som förebådas i framtiden knappast handlar om försvar av Sverige eller Europa utan om västliga expansionistiska intressen.

Medan samtiden ofta presenteras som lösryckta händelser passande ett känslomässigt ställningstagande hos olika opinioner är det naturligtvis inte så historien framskrider. Mahdi Darius Nazemroaya är en Kanadensisk analytiker som sätter in kriget i Afghanistan och den Amerikanska utrikespolitiken i ett tydligt historiskt och geopolitiskt sammanhang.

Europe and America: Sharing the Spoils of War

Zbigniew Kazimierz Brzezinski, one America’s most influential geo-strategic experts, in 1997 foretold of the pivotal role that the Franco-German entente would play in extending American control of Eurasia. He maintained, like many of his colleagues at the Council for Foreign Relations (CFR), that E.U. expansion was equivalent to covert American expansion. It would be America that would be in the shadows of an expanded European Union.

A classical “divide and conquer” strategy is at play. The underlying objective is to provoke ethnic clashes across the Middle East and Central Asia. This venture, which is linked to Bzezinski’s forecast, is part of an agenda which consists in literally redrawing the map of this broader region. Moreover, there have also been attempts at sparking sectarian and ethnic differences in Iran from adjoining areas in Anglo-American occupied Iraq and NATO-garrisoned Afghanistan that implicate America and its allies.

America’s objective is to create an enduring trans-Eurasian military bloc in which Japan is slated to play a key role from both an economic and military standpoint.

This is part of the project to create three strategic fronts against Russia and China. Pressure will be exerted from NATO in the western end of Eurasia, while in the Middle East there is a strong NATO presence and a “Coalition of the Moderate” is being formed and armed, which will eventually become a de facto extension of NATO. The arming of Saudi Arabia and the Arab Sheikhdoms of the Persian Gulf is directly linked to the inward penetration of Eurasia from the Middle East via Iran. While NATO exerts pressure from Europe and the Middle East Japan and Australia will do the same from the eastern end of Eurasia. Russia Iran, and China are all being addressed through three Eurasian fronts.

Läs också Missilförsvar och Nukleär Dominans

Andra bloggar om: , , , , , ,

Comments are closed

Comments are currently closed on this entry.

2 Responses to “Sverige och NATO”

Kverulant.se » Blog Archive » 380

[...] som bloggar om Afghanistan: Jinge Intisbloggen Ung Vänster Svensson Svensson igen H Palm Yeslove Esbati Mikael Abrahamsson och [...]

Jesper Berglund » Sidarkiv » 380

[...] igen H Palm Yeslove Esbati Mikael Abrahamsson och [...]