Övervakning på falska premisser hotar rikets säkerhet

Posted by yeslove, January 10th, 2008 | Print

shower-umbrellaVågorna går höga om Bodströmsamhället, en clash of civilizations mellan en ilsken internetbefolkning och en somnambul media, politiker och tjänstemannaklass som förlorat sin demokratiska fingertoppskänsla.

Deep Edition:Några anteckningar runt den fascistiska staten

Det handlar om en större fråga: om frihet kontra falsk säkerhet.

Blogge Bloggelito:Krönika 2007: Med stormsteg mot Thomas ”Stasi” Bodströms endemiska övervakningssamhälle

Betyget 2.2 innebär ”systemic failure to uphold safeguards” enligt den klassificering som Privacy International använder, den tredje sämsta kategorin av sju möjliga.

Också Säpo varnar för en situation med trafikdatalagring utomlands där åtkomsten regleras av andra lagar, kanske ryska. Säpos bekymmer är ett annat än intrånget i den privata sfären, trafikdatat beskriver strukturen för Sveriges kollektiva medvetande och har ett strategiskt värde intimt kopplat till suveräniteten.

Frendo: Säpo ser faror med trafikdatalagring

“Säkerhetspolisen har pekat på att detta förhållande kan innebära att information som har stor betydelse för rikets säkerhet kan bli åtkomlig i andra länder.”

Säpos varning gäller förstås också länder där lagar inte följs. Så här läckte svenska banktransaktioner ut till USA under nästan fem år:

Svd: Regeringen visste om olaglig läcka

Swift började förmedla data över transaktionerna, även till och från svenskar, strax efter terrorattackerna i New York 2001. USA ville spåra misstänkta överföringar. Swift ansåg sig tvingat att säga ja sedan en begäran lämnats till dess filial i USA. Uppgifterna gick till amerikanska finansdepartementet – som vidarebefordrade till FBI och CIA.

Svd: Ringholm motsägs av sin medarbetare

Men enligt Riksdag & Departement stoppade regeringen i själva verket granskning av bankläckorna.

USA ville spåra misstänkta överföringar för att fånga terrorister kan man tro men var det verkligen så? Så här sade man i 9/11 kommisionens rapport.

“To date, the US government has not been able to determine the origin of the money used for the 9/11 attacks. Ultimately the question is of little practical significance“.

De flesta främmande säkerhetstjänster har intresse av Svenskarnas mjölpåsar, särskilt de anglo-amerikanska som hårdast drivit på införandet av folkövervakning i EU men de är inte ensamma. Om man går tillbaka några år utrikes kan man se precis hur de brott Oscar Swartz citerar nedan begåtts med koppling till just trafikdata.

Oscar Swartz:Bodströmsamhället och dess risker:Expressen

MEN: Man motiverade lagen med att bekämpa “terrorism, spionage och författningshotande verksamhet samt organiserad och systemhotande brottslighet”.

C’t (2002):Dutch tapping room not kosher

The insiders at the AIVD and the tapping room were interviewed by the radio program of the EO11. According to them, the Dutch government and Comverse have a gentlemen’s agreement that the Dutch government would get the Comverse systems for a very reduced price and in exchange the Israelis would get full access to all tapped information.

Kopia av Fox News 2001 rapport om Comverse i USA.

Investigators don’t believe calls are being listened to, but the data about who is calling whom and when is plenty valuable in itself.

But investigators within the DEA, INS and FBI have all told Fox News that to pursue or even suggest Israeli spying through Comverse is considered career suicide.

A handful of former U.S. law enforcement officials involved in awarding Comverse government contracts over the years now work for the company.

Los Angeles, 1997, a major local, state and federal drug investigating sours. The suspects: Israeli organized crime with operations in New York, Miami, Las Vegas, Canada, Israel and Egypt. The allegations: cocaine and ecstasy trafficking, and sophisticated white-collar credit card and computer fraud.

When investigators checked their own wiretapping system for leaks, they grew concerned about potential vulnerabilities in the computers that intercept, record and store the wiretapped calls. A main contractor is Comverse Infosys, which works closely with the Israeli government, and under a special grant program, is reimbursed for up to 50 percent of its research and development costs by Israel’s Ministry of Industry and Trade.

Beyond the 60 apprehended or detained, and many deported since Sept. 11, another group of 140 Israeli individuals have been arrested and detained in this year in what government documents describe as “an organized intelligence gathering operation,” designed to “penetrate government facilities.

Och slutligen den typ av terrorism som lagförslaget om trafikdatalagring vilar på.

Den 13 juli 2005 upprepade rådet i sitt uttalande om fördömande av bombattentaten i London behovet av att så snart som möjligt anta gemensamma åtgärder om lagring av telekommunikationsuppgifter.

YouTube Preview Image

LOFTUS: Right, Aswat is believed to be the mastermind of all the bombings in London.”

LOFTUS: This is the guy, and what’s really embarrassing is that the entire British police are out chasing him, and one wing of the British government, MI6 or the British Secret Service, has been hiding him. And this has been a real source of contention between the CIA, the Justice Department, and Britain.

LOFTUS: Well, apparently Aswat was working for British intelligence. Now Aswat’s boss, the one-armed Captain Hook, he gets indicted two years later. So the guy above him and below him get indicted, but not Aswat. Now there’s a split of opinion within US intelligence. Some people say that the British intelligence fibbed to us. They told us that Aswat was dead, and that’s why the New York group dropped the case. That’s not what most of the Justice Department thinks. They think that it was just again covering up for this very publicly affiliated guy with Al-Muhajiroun. He was a British intelligence plant.

Falskflaggad terrorism? Svårt för en del, för andra en långsam inre jordbävning där magnetisk nord och sydpol byter plats och alla kompasser visar fel tills de kalibrerats om. Blogge Bloggelito skriver om övervakningen:

Och det är sant att den enda vettiga invändning som finns är av principiell natur.

Som omkalibrerad kan man också invända att de lagar och förslag som refererar till Londonbombningarna, kan misstänkas vila på en falsk premiss och därför bör suspenderas tills de undersökts noga i en revision.

Några frågor man kunde ställa vid en sån:

När fick Thomas Bodström kännedom om intervjun med John Loftus? Vad tänkte han då, vilka personer kontaktade han och vilka hade kontaktat honom? Eftersom Thomas Bodström och andra inblandade måste antas förstå innebörden av vad Loftus berättar, är tidspunkten viktig då referenser till Londonbombningarna i lagtexter och förslag gjorda efter denna tidspunkt, kan förmodas vara inte bara falska, utan också bedrägliga.

Om Thomas Bodström, Beatrice Ask eller tjänstemännen på justitiedepartementet inte känner till intervjun, måste de informationskanaler som dessa och Riksdagen förfogar över undersökas för att finna den eller de personer som är ansvariga för att ha filtrerat bort den. Frånvaro eller bristande förståelse av informationen hos beslutsfattare har nu lett så långt att det kommit att beröra rikets säkerhet (enligt säpo).

Är övervakningen Thomas Bodströms egen ide eller är det någon som viskar i hans öra, har den en historia och impuls som kommer någon annanstans ifrån, såsom till exempel främmande makt?

Relaterat: MI6 och Demokratins dödgrävare

Andra bloggar om , , , , ,

Comments are closed

Comments are currently closed on this entry.

Comments are closed.