Missilsköld och amerikanskt förstaslag

Posted by yeslove, July 8th, 2008 | Print

DN:USA och Polen överens om sköld

USA och Polen har nått en preliminär överenskommelse om att sätta upp en amerikansk försvarssköld mot robotar i Polen, uppgav en tjänsteman i USA:s utrikesdepartement på onsdagen.

Ryssland har sett robotskölden som ett hot och sagt att Moskva kan komma att flytta fram sin egen kärnvapenarsenal till EU:s gränser.

Ryssland ser robotskölden som ett hot för att den är en integrerad del i en amerikansk förstaslagsförmåga riktad mot Rysslands kärnvapenarsenal. Placeringen (av målen) vid EUs gränser innebär att Europa skadas vid ett amerikanskt angrepp och ger ett kraftigt incitament att avlägsna missilförsvaret och förhindra en attack.

Det eskalerande spänningstillstånd som lite missvisande kallats för ‘nya kalla kriget’ grundlades 2002 när Amerika lämnade ABM-traktaten och startades på allvar 2006 genom en analys i tidskriften Foreign Affairs som beskrev amerikansk kärnvapenstrategi i termer av en preventiv avväpnande kärnvapenattack mot Ryssland. Medan de politiska avsikterna kan förstås i flera dimensioner var det militära hotet entydigt.

Det kalla kriget baserade sig i sin slutfas på terrorbalansens stabilitet, andraslagsförmågan hos bägge sidor ledde till ett spelteoretiskt dödläge där ingen kunde vinna. När en part uppnår förstaslagsförmåga och tror att det är möjligt att vinna ett kärnvapenkrig ändrar sig balansen och skapar istället en spiral av ömsesidiga incitament att attackera först.

Enligt militäranalytikerna Lieber och Press baseras den amerikanska förstaslagsförmågan på ett avväpnande överraskningsanfall som samtidigt och med hög precision slår ut nästan samtliga ryska strategiska kärnvapen innan de hinner användas. Det kraftigt reducerade andraslaget, ett fåtal överlevande ryska missiler, kan sedan fångas upp av missilförsvaret.

Det är därför man bråkar. Den obehagliga situationen ger Ryssland ett incitament att ‘hämnas först’ och utkämpa kriget med sina vapen intakta och missilförsvaret verkningslöst. Denna möjlighet utgör i sin tur ett hot och ett nytt amerikanskt incitament att slå till först vilket minskar toleranserna och belastar systemen ytterligare. En livsfarlig dynamik och den avgörande skillnaden mot kalla kriget. Man tävlar inte längre om att slå till sist utan om att slå till först.

För en genomgripande analys av det strategiska sammanhanget rekommenderas:

Mahdi Darius Nazemroaya:Europe and America:Sharing the spoils of war

Penetration of the Eurasian core is underway. NATO is a bridgehead from Europe that is pushing towards Russia. An Asiatic sister-alliance of NATO is being forged against China.

Relaterat:
FRA, gasledningen och militariseringen av Östersjön
Felten Fabulerar:Krigshetsarna i USA flyttar fram positionerna

Andra bloggar om: , , , , ,

Comments are closed

Comments are currently closed on this entry.

Comments are closed.