Bisatsoperationer

Posted by yeslove, November 9th, 2008 | Print

Vissa bloggkommentarer förtjänar verkligen att lyftas fram (tack Patrick). I en lång och intressant kommentar till en post på Mark Klambergs blog, Världen blir tryggare med Obama vid rodret som bl.a. handlar om ångerköpt gungho-liberalism i Irak, lyfter signaturen William T. fram väsentliga drag i historien och amerikansk utrikespolitik, fokus ligger på geopolitik och olja. I den långa exposén nämns särskilt ett grundläggande policydokument som heter “Rebuilding Americas Defences: Strategy, Forces and Resources for a new century” och som påpekas, fortfarande måste räknas som en informell men grundläggande doktrin, ‘mamma’ till senare amerikanska säkerhetsstrategier. Medan William T. beskriver det makroskopiska handlar det här om det mikroskopiska. Dokumentet har också kallats “Blueprint for Empire” och på sidan 72 står det:

And advanced forms of biological warfare that can “target” specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool.

George W Bush och Paul WolfowitzGeorge W Bush och Paul Wolfowitz.

Bäst att läsa sakta, tål att fundera på. En av de många nykonservativa som undertecknade dokumentet och som också hade inflytande över innehållet var Paul Wolfowitz, Rumsfelds andresekreterare och numera detroniserad världsbankschef. Som författare till en tidigare förlaga, Defense Planning Guidance 1992, skrev han så här:

…Our first objective is to prevent the re-emergence of a new rival.[...] These regions include Western Europe, East Asia, the territory of the former Soviet Union, and Southwest Asia

Här finns tidigt den unipolära tanken, Western Europe det är vi det.

Men låt oss titta på det ursprungliga citatet ovan, om ‘genetiskt selektiv krigföring som politiskt användbart verktyg’. Kan ha fel men ger mig den på att många som läser meningen inte riktigt ser vad som står, och om man läser den i sitt sammanhang tror jag ännu färre gör det. Det skulle i så fall kunna bero på språklig ambivalens relaterat till hur man med ett straight face säljer etnisk rensning utan att bli åtalad.

Meningen förekommer i ett kapitel som heter ‘Transforming U.S. Conventional forces’ och beskriver ett “politically useful tool” som inte hör till “the realm of terror”, så det råder inga tvivel om att ‘verktyget’ i ‘glimten av framtida möjligheter’ avses att användas av den egna sidan. I den yttre texten däremot är det dolt på ett listigt sätt, här är stycket igen tillsammans med meningen innan:

…Information systems will become an important focus of attack, particularly for U.S. enemies seeking to short-circuit sophisticated American forces. And advanced forms of biological warfare that can “target” specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool.

Bortsett från innehållet, var det något du studsade till över eller känner du en bedövning? Lägg märke till hur meningsbyggnaden och styckets rytm störs vid “And” i början av andra meningen. Det signalerar att texten är manipulerad. Kolla in igen och tänk bort bisatsen, nedan markerad med hakparentes.

…Information systems will become an important focus of attack[, particularly for U.S. enemies seeking to short-circuit sophisticated American forces.] And advanced forms of biological warfare that can “target” specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool.

Efter en sådan operation flyter texten som den ska, meningen blir tydlig och stämmer bättre överens med resten av innehållet. Bisatsens politiska färgning som avviker från en i övrigt beskrivande diskurs och ‘ärrbildningen’ runt “And” indikerar att den är ditsatt efteråt, förmodligen av en annan person. Ger mig sjutton på att det ursprungligen stod så här:

…Information systems will become an important focus of attack and advanced forms of biological warfare that can “target” specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool.

Intrycket blir ett annat när känslan av att man bör stå i givakt är borta, samtidigt som logiken är oförändrad eftersom bisatsen aldrig refererade till biologisk krigföring. Strategidokumentet skrevs år 2000 av några personer i Washington i en tid då det inte var några krig, inget 911, Clinton smilade och solen sken.

Läs William T.’s  kommentar

Andra bloggar om , och

Comments are closed

Comments are currently closed on this entry.

Comments are closed.