FRA-lagen legaliserar massivt spionage mot Ryssland

by yeslove, June 20th, 2008 | 5 Comments

IDG:Ryssland mål för spaningen

Anders Björck, tidigare försvarsminister och ordförande i Försvarets underrättelsenämnd, betonade denna innebörd av signalspaningen redan när FRA-lagen togs upp till debatt i riksdagen i fjol. Diskussionen har handlat för mycket om avlyssning av enskilda individer, ansåg han.

– En stor del av den internationella trafiken och den nationella trafiken i vissa länder går via Sverige i kabel. Jag tror inte att jag behöver säga mer, sa han då.

80% av rysslands internettrafik går genom Sverige säger man, och den vill man åt. Kanske är det så att det svenska folkspionaget som debatten fokuserat på egentligen är ett mindre problem än det att lagfästa ett massivt spionage mot Ryssland. Inte en direkt krigshandling men en kraftig fientlig markering som kommer att uppfattas på ett liknande sätt som det Polsk/Tjeckiska missilförsvaret. Förutom 9 miljoner arga svenskar har vi nu 140 miljoner arga ryssar. (more…)

FRA – Hotbilden är falsk

by yeslove, June 17th, 2008 | 8 Comments

SVT livesändning om FRA debatten i riksdagen (tack för länken gardebring)

Försvarsberedningens ordförande, Karin Enström viftar med diffusa hotbilder om terrorism. Det är efterhand ganska många som inte tror på det här för Sveriges del, man menar att terrorism är något man kan drabbas av som en asymmetrisk respons om man invaderar andra länder.

Den här bloggaren är inte så säker på det utan hävdar istället att terrorismen är ett monsturöst falsarium, en myt skapad av våra egna västliga medier och säkerhetstjänster och något man kan drabbas av när ett väsentligt politiskt skifte ska genomföras där vi inte känner oss tillräckligt rädda för att gå med på vad som helst. Lyssna på Donald Rumsfeld vid ett lunchmöte för två år sedan:

The perception of the threat is so low in this society that it’s not surprising that the behavior pattern reflects a low threat assessment. The same thing’s in Europe, there’s a low threat perception. The correction for that, I suppose, is an attack.

(more…)

Nödlägespolitik

by yeslove, March 30th, 2008 | 1 Comment

gen. Fabio MiniGeneral Fabio Mini

I en insiktsfull artikel om kriget mot Iran i l’espresso från oktober förra året, elaborerar italienske NATO generalen och tidigare KFOR chefen Fabio Mini begreppet “Emergency politics som kännetecken för ett västligt säkerhetspolitiskt sammanbrott (övers.).

Strange connections and affinities have come into being in these last 15 years of worldwide military interventions of different kinds. Armies have been integrated with private soldiers, visionaries with mercenaries, business with ideology, and truth has gotten so imbued with lies that the propaganda’s logic can’t account for either. And one of the most unusual connections is the one that has been established between military staff, humanitarian workers and foreign policy, to such an extent that each of the three components can pass itself off as the other two. The main cement of this union is the emergency concept. Foreign politics has lost its nature of continuity in the relations between states and in the sphere of international organizations. It has been devoting itself for a while to running emergency relations, meaning extemporaneous relations connected to temporary and changeable interests or positions that are transitory and changeable to variable geometries. (more…)

Kosovo, självständighet med fjärrkontroll

by yeslove, March 28th, 2008 | 3 Comments | English

“Sure, this proclamation [of independence] blows up the founded international right on the sovereignty of the States. “ – Former KFOR commander gen. Fabio Mini.

USA har förlagt en av världens största utländska militärbaser i Kosovo på gränsen till Makedonien.

William F. Engdahl:Kosovo and Washington’s Strategic Agenda for Europe and Eurasia

The US strategic agenda for Kosovo is primarily military, and its prime focus is against Russia and for control of oil flows from the Caspian Sea to the Middle East into Western Europe. By declaring its independence, Washington gains a weak state which it can fully control. So long as it remained a part of Serbia, that NATO military control would be politically insecure. Today Kosovo is controlled as a military satrapy of NATO, whose KFOR has 16,000 troops there for a tiny population of 2 millions. (more…)

2-0 till Ryssland i geoschack

by yeslove, March 23rd, 2008 | No Comments | English

Först avslöjade Putin dubbelspelet om missilförsvaret för alla som tittade på, genom att erbjuda en, för detektering av “Iranska missiler” lämpligare placering av den Tjeckiska radarstationen, i Azerbaijan. USA avböjde och undanröjde därmed eventuella tvivel om missilsköldens syfte.

Nu erbjuder sig Ryssland att “hjälpa till” i Afghanistan och samarbeta med NATO i den militära inringningen av sig själv. En genial ide av nästan Svenskt gapa-och-svälj snitt: ‘Vi kan inte stå utanför kriget utan måste gå med för att kunna vara med och påverka.’ Omständigheterna här är förstås helt annorlunda och ställer frågan på sin spets, handlar “kriget mot terrorismen” i själva verket om något annat? Islamisterna var ju gamla allierade till USA både i Afghanistan och på Balkan och Tim Osman är trots allt en gammal CIA ‘asset’. (more…)

Pengar är skuld

by yeslove, February 17th, 2008 | 3 Comments | English

Pengar skapas av banker genom våra lån, på grund av räntan överstiger totalskulden alltid den tillgängliga penningmängden. För att inte kollapsa kräver systemet evig tillväxt för att betala en evigt växande skuld och överför i långa loppet allt värde till bankerna.

“One thing to realize about our fractional reserve banking system is that, like a child’s game of musical chairs, as long as the music is playing, there are no losers” -Andrew Gause, Monetary historian

“Money is a new form of slavery, and indistinguishable from the old simply by the fact that it is impersonal, there is no human relation between master and slave” – Leo Tolstoy

1. Why do governments choose to borrow money from private banks at interest when gov’t could create all the interest-free money it needs, itself?
2. Why create money as debt? Why not create money that circulates permanently?
3. How can a money system dependend on perpetually accelerating growth be used to build a sustainable economy?
4. What specifically needs to be changed?

http://video.google.com/videoplay?docid=5352106773770802849

Bernard Lieater:Beyond greed and scaricity

What are the shadows of the Great Mother archetype? I’m proposing that these shadows are greed and fear of scarcity.

Louis Even:The money myth exploded – An introduction to Social Credits

“The Money Myth Exploded” … remains one of the most popular to explain how money is created as a debt by private banks

Andra bloggar om , , , ,

Övervakning på falska premisser hotar rikets säkerhet

by yeslove, January 10th, 2008 | No Comments

shower-umbrellaVågorna går höga om Bodströmsamhället, en clash of civilizations mellan en ilsken internetbefolkning och en somnambul media, politiker och tjänstemannaklass som förlorat sin demokratiska fingertoppskänsla.

Deep Edition:Några anteckningar runt den fascistiska staten

Det handlar om en större fråga: om frihet kontra falsk säkerhet.

Blogge Bloggelito:Krönika 2007: Med stormsteg mot Thomas ”Stasi” Bodströms endemiska övervakningssamhälle

Betyget 2.2 innebär ”systemic failure to uphold safeguards” enligt den klassificering som Privacy International använder, den tredje sämsta kategorin av sju möjliga.

Också Säpo varnar för en situation med trafikdatalagring utomlands där åtkomsten regleras av andra lagar, kanske ryska. Säpos bekymmer är ett annat än intrånget i den privata sfären, trafikdatat beskriver strukturen för Sveriges kollektiva medvetande och har ett strategiskt värde intimt kopplat till suveräniteten.

Frendo: Säpo ser faror med trafikdatalagring

“Säkerhetspolisen har pekat på att detta förhållande kan innebära att information som har stor betydelse för rikets säkerhet kan bli åtkomlig i andra länder.”

(more…)

BBC censurerar Benazir Bhutto:Bin Laden mördad av 9/11 finansiär

by yeslove, January 4th, 2008 | 10 Comments | English

Benazir BhuttoPakistans oppositionsledare Benazir Bhutto mördades 27 December 2007 av två skott strax efter ett politiskt möte i Rawalpindi, en modig kvinna med politisk kraft och ambitionen att finna terrorismens finansiärer.

I en TV-intervju med David Frost 2 November 2007 berättar Bhutto om situationen i Pakistan och ett tidigare attentat mot hennes liv där hon nämner flera förmodat ansvariga personer, bl.a. en med förbindelser till Omar Saeed Sheik som Bhutto påstår är mannen som har mördat Usama Bin Laden

BBC News har redigerat intervjun och klippt bort fru Bhuttos utalande, meningen “and he also had dealings with Omar Sheik, the man who murdered Usama Bin Laden” är borttagen och tydligen följer Fox news i BBCs censurerande fotspår. Här finns en kopia från Al Jazeera där uttalandet fortfarande kan höras @6:10.

Var det det sensationella påståendet om Bin Ladens död som motiverade BBCs censorer att redigera bort meningen eller var det den känsliga uppgiften om Omar Saeed Sheiks relation till höga Pakistanska militärer och tjänstemän? Uppgifter om Omar Saeed Sheik har en lång historia av förvanskning och försvinnande i media relaterat till, som fru Bhutto sade -det finansiella stödet för terrorism.
(more…)

En riktigt God Jul…

by yeslove, December 24th, 2007 | No Comments | English

God Jul
Önskar yeslove!

Sverige och NATO

by yeslove, December 23rd, 2007 | 2 Comments

I SvD opinion skriver ambassadör Lars Bergquist, generallöjtnant Carl Björeman och författaren Karl Erik Lagerlöf:

SvD:Sverige nära USA:s krigspolitik

”Sverige ska bli del av Natos brandkårsstyrka”, lydde en rubrik i Svenska Dagbladet (10/11). Vi står redan under Natobefäl i Afghanistan. 330 svenska soldater verkar där under Nato.

Vi förordar att Sverige istället markerar sin självständighet i förhållande till Natoländerna, även om en del av dem ingår i EU.

Författarnas förslag är nog klokt, det är åtmistone angeläget att veta vad det är vi ger oss in i och på sin plats att påpeka att engagemanget Sverige har i Afghanistan och som förebådas i framtiden knappast handlar om försvar av Sverige eller Europa utan om västliga expansionistiska intressen.

Medan samtiden ofta presenteras som lösryckta händelser passande ett känslomässigt ställningstagande hos olika opinioner är det naturligtvis inte så historien framskrider. Mahdi Darius Nazemroaya är en Kanadensisk analytiker som sätter in kriget i Afghanistan och den Amerikanska utrikespolitiken i ett tydligt historiskt och geopolitiskt sammanhang.

Europe and America: Sharing the Spoils of War

Zbigniew Kazimierz Brzezinski, one America’s most influential geo-strategic experts, in 1997 foretold of the pivotal role that the Franco-German entente would play in extending American control of Eurasia. He maintained, like many of his colleagues at the Council for Foreign Relations (CFR), that E.U. expansion was equivalent to covert American expansion. It would be America that would be in the shadows of an expanded European Union.

A classical “divide and conquer” strategy is at play. The underlying objective is to provoke ethnic clashes across the Middle East and Central Asia. This venture, which is linked to Bzezinski’s forecast, is part of an agenda which consists in literally redrawing the map of this broader region. Moreover, there have also been attempts at sparking sectarian and ethnic differences in Iran from adjoining areas in Anglo-American occupied Iraq and NATO-garrisoned Afghanistan that implicate America and its allies.

America’s objective is to create an enduring trans-Eurasian military bloc in which Japan is slated to play a key role from both an economic and military standpoint.

This is part of the project to create three strategic fronts against Russia and China. Pressure will be exerted from NATO in the western end of Eurasia, while in the Middle East there is a strong NATO presence and a “Coalition of the Moderate” is being formed and armed, which will eventually become a de facto extension of NATO. The arming of Saudi Arabia and the Arab Sheikhdoms of the Persian Gulf is directly linked to the inward penetration of Eurasia from the Middle East via Iran. While NATO exerts pressure from Europe and the Middle East Japan and Australia will do the same from the eastern end of Eurasia. Russia Iran, and China are all being addressed through three Eurasian fronts.

Läs också Missilförsvar och Nukleär Dominans

Andra bloggar om: , , , , , ,