Missilförsvar och nukleär dominans

Posted by yeslove, November 4th, 2007 | Print | English

Den transatlantiska länken mellan USA och Europa är nyckeln till Anglo-Amerikansk makt och hegemoni. Nyckeln till den transatlantiska länken är att bibehålla klyftan mellan ‘Gamla Europa’ och ‘Nya Europa’ och mellan Europa och Ryssland. Ju mer olja och gas som flödar från Ryssland till Europa dessto svagare blir klyftorna och kommer att utgöra ett hot mot Amerikansk dominans. Ett försök att stärka klyftorna och klargöra avsikten att avlägsna det sista hindret för global hegemoni, Rysslands strategiska kärnvapenarsenal, gjordes 2006 i en artikel av två militäranalytiker i Foreign Affairs.

Forign Affairs: The Rise of US Nuclear Primacy

The current and future U.S. nuclear force, in other words, seems designed to carry out a preemptive disarming strike against Russia or China.

Artikeln förklarade också rollen för det planerade missilförsvaret i Polen och Tjeckien.

…the sort of missile defenses that the United States might plausibly deploy would be valuable primarily in an offensive context, not a defensive one — as an adjunct to a U.S. first-strike capability

Svaret kom utan dröjsmål.

Financial Times: Nuclear punditry can be a dangerous game

The world is confronting a serious challenge associated with Iran’s nuclear programme. The united stance of the US, Europe, Russia and China is a key prerequisite if we are to deal with this challenge. In the circumstances, mutual suspicion of nuclear strike preparations form the worst backdrop for such co-operation. Were I an Iranian leader, I would have paid a handsome fee for such an article.

Detta har startat en ny kapprustning, som Putin bemärkte:

Putin press conference at G8 in Heiligendamm

Is it perhaps to ensure that we carry out these retaliatory measures? And to prevent a further rapprochement between Russian and Europe?

Missilförsvaret är inte under NATO och kommer att göra Europa till måltavla för kärnvapen, ändå har inget land förutom Polen och Tjeckien blivit tillfrågat. Europa är märkligt tyst, allting ser ut att vara på spel utan att något finns att vinna.

..if this missile system is put in place, it will work automatically with the entire nuclear capability of the United States. It will be an integral part of the US nuclear capability.

Detta är delvis bakgrunden till medias kampanj att demonisera Ryssland. Idén om ett nytt kallt krig är bedräglig för den här gången är MAD (Mutually Assured Destruction) ersatt med nukleär förstaslagsförmåga och preventiva doktriner som ökar risken för ett ödelägande kärnvapenkrig. Risken förstärks ytterligare av Bush’s “Conplan 8022″…

Engdahl: Putin & the Geopolitics of the New Cold War

It could be triggered by the mere ‘perception’ of an imminent threat, and carried out by Presidential order, without Congress.

… och nukleära incidenter som kärnvapenmissilerna på B52:an från Minot AFB som visar att säkerhetssystemen inte längre är pålitliga. Ryssland kommer förstås att återställa sin kapacitet att slå tillbaka, men just därför, och innan kapaciteten är återställd, finns ett otäckt incitament att attackera. Kubakrisen 1962 är en slående jämförelse, skillnaden denna gång är att det egentligen inte är ett krig mellan länder eller block av länder, utan ett krig mot alla länder och hela mänskligheten som förs av en liten elit inbäddad i våra maktstukturer. Den här Ryska generalen sade en intressant sak 2004:

Ivashov: On the NATO Danger

Without question the leading role is played here by the 358 richest people on Earth

Antalet har förvånansvärd precision, en typ av siffra man får genom att räkna namnen på en lista.

Andra bloggar om , , , ,

Comments are closed

Comments are currently closed on this entry.

One Response to “Missilförsvar och nukleär dominans”

Lilyli

favorited this one, brother