9/11 in memoriam

Posted by yeslove, November 3rd, 2007 | Print | Svenska

Some voices about the century’s defining event.

We have a responsiblity to deal with forms of government that causes nineteen kids to get on airplanes and kill 3000 students. — George W. Bush (*)

9/11 was an inside job. — Alex Jones

Who cares? — Noam Chomsky

* Sky News interview ahead of the 2007 APEC summit (@ 3.52)

Comments are closed

Comments are currently closed on this entry.

2 Responses to “9/11 in memoriam”

Leif Erlingsson

Chomsky visar ovan vänsterns totalhaveri. Det har påpekats att Neocon’s som i dag regerar Förenta Staterna (åt Israel, vad det verkar), många själva är gamla Trotskister. Vänster som blivit extremhöger. Hoppet kan paradoxalt nog komma från höger. Jag har själv i flera år sökt hoppet på vänsterkanten, men har nu gett upp om det.

yeslove

Jag är också förvånad över vänstern. Till skillnad från Stalin var Trotsky en tidig globalist och hade såvitt jag förstår också backning av västliga bankkretsar. Om det finns hopp på högerkanten vore det fint. I Ryssland växer för närvarande en geopolitiskt medveten nationalbolsjevistisk rörelse fram, extremernas förening, vet inte om det är hoppingivande.