Sv:Vad händer i Sverige?

Posted by yeslove, November 3rd, 2007 | Print | Svenska

Sorry, but this post is not available in English

Comments are closed

Comments are currently closed on this entry.

4 Responses to “Sv:Vad händer i Sverige?”

Magnus Berg

Angående den systematiska lögnen du skriver om så läste jag, till frukost idag, ett kapitel av Naomi Kleins Chockterapi som handlade om Himmelska fridens torg. Jag har genom de medier som påverkat mig fått inympat att demonstranterna demonstrerade för demokrati och inget annat. Men Klein berättar historien om hur Kina, enligt Miltons Friedmans recept och direkta medverkan, bolagiserade Kina och införde marknadsekonomi. De statliga företagen köptes billigt av partieliten och för allmänheteten innebar Dengs revolutionära ekonomiska förändringar sänkta löner, högre priser samt avskedanden och arbetslöshet. Och det var detta som motiverade demonstranterna.

yeslove

Aha, ja där ser man…

Leif Erlingsson

Hej. Har av obegripliga skäl inte hittat din utmärkta blogg förrän i dag den 26 april 2008. Ska läsa hela. Eftertänksamt. Länkade genast till dig, från Intelligentsians blockering. Har samma erfarenhet som du, av att bara undantagsvis läsa tidningar, etc. Mycket sundare. Men som sagt i den senare bloggningen av dig “Politisk permafrost”, “Ingen svensk politiker kan med framgång yttra sig om något som ligger utanför det offentliga samtalet eller ifrågasätta ett gällande paradigm utan att utsätta sig för hån och marginalisering.” Eller som filosofiprofessor John McMurtry menar – inspirationen till mitt eget bloggnamn – att det inte är moralisk korruption som är intelligentsians blockering, utan ett loop-tänkande. Citerar mig själv, ”[McMurtry] talar alltså om ett “group-mind”; ett grupptänkande som inte bara avser den lilla gruppen utan som i dag sker synkroniserat över hela vår västerländska civilisation. . . . för medlemmarna i grupp-tänkandet, dit uppenbarligen de svenska riksdagsmännen hör . . . så förtjänar sådant ingen tilltro. Att det är på det sättet är en följd av att det strider mot grupp-tänkandet. Allt som inte är kompatibelt med grupp-tänkandet saknar a priori trovärdighet. När man förstår detta så är det enkelt att se vilka informationer och källor som “saknar trovärdighet” i grupptänkandets paradigm. Scott Ritter, som hade rätt om att Irak inte hade några massförstörelsevapen före Irak-kriget hade rätt (han var vapeninspektör i Irak). Men han “saknar trovärdighet” eftersom de fakta han framför inte är kompatibla med grupptänkandet. Däremot är grupptänkandets egna tankar “mycket trovärdiga”, trots att de saknar kontakt med den verkliga verkligheten. Men de stärker varandra, över gränser, i ledarartiklar, TV, o.s.v.. Röster som inte är kompatibla med deras paradigm sållas bort och tystas från det publika samtalet – förpassas till Internet och till tribunaler som ignoreras, de är “inte trovärdiga”.”

Jag vill även gratulera till det utmärkta namnet på din blogg, “yeslove”. Det är summeringen av mina egna slutsatser: Kärlek eller rädsla, där jag sagt ja till kärlek; “Yes Love”. Hade jag själv börjat blogga i dag, hade det kanske varit det namn jag valt. :)

yeslove

McMurtry verkar intressant. Den där synkroniseringen är märklig, kanske har vi människor förutom en evolutionär reptilhjärna också en bortglömd fårhjärna som spelar en roll i sammanhanget.

Bortom grupptänket är det förstås också någon som håller i taktpinnen. En film jag uppskattade mycket är Adam Curtis “The century of the Self” om Edward Bernays och det mycket medvetna formandet av konsumtionssamhället.

Tack ska du ha för de vänliga orden.