MI6 och Demokratins dödgrävare

Posted by yeslove, November 10th, 2007 | Print

Gudrun AntemarGudrun Antemar, GD Ekobrottsmyndigheten

Drygt två år har gått sedan bombningarna i Londons transportsystem. Genom den långa vandringen i maktens korridorer har Thomas Bodströms initiativ via de märkliga turerna i EU-parlamentet kommit tillbaka till Sverige i form av EU direktiv och ett utredningsförslag för folkövervakning av Generaldirektör Gudrun Antemar.

DN: Alla svenskars kommunikation lagras

Uppgifter om alla telefonsamtal, all internettrafik och alla sms ska från och med januari 2009 samlas in och göras tillgänglig för polisen vid brottsutredningar, enligt ett utredningsförslag.

Ett hundratal svenska telefonbolag och internetoperatörer ska samla in alla uppgifter om vem som ringer eller sms:ar till vem, var de befinner sig, och hur länge samtalen pågår. Uppgifter om vem som loggar in sig på internet och hur länge

Men förslaget handlar egentligen inte om brottsbekämpning utan om befolkningskontroll:

Lagen riskerar också ge en psykologisk effekt, enligt experterna, som gör att “människor blir rädda och misstänksamma och i högre grad upplever att de lever i ett kontrollsamhälle

En rysk bekant berättade en gång att man under hans uppväxt i Sovjetunionen sällan förde några samtal i familjen på grund av rädslan att bli avlyssnad, hur språket blev fattigt och otydligt och tillvaron kantig och dyster. Hos oss är skillnaden att det inte handlar om vad man säger utan vem man pratar med.

Trafikdatat kan användas till att undersöka vem vi känner och påverkar inte yttrandefriheten så mycket som organisationsfriheten. Vi kommer att behöva lära oss tänka efter när vi har kontakt med någon, som kan tänkas känna någon som är misstänkt. Också oskyldiga samtal kan leda till trubbel, den lagrade informationen beskriver inte vad som sagts, det finns inget som visar att samtalet var oskyldigt.

Däremellan ska uppgifterna göras tillgängliga och lätt sökbara för polisen enligt två olika lagrum, där det ena varken kräver någon särskild misstänkt eller domstolsbeslut. Uppgifterna ska också kunna lämnas till myndigheter i andra länder.

Informationen utgör rådata till kartan över landets och senare Europas sociala nervsystem och kan såvitt det ser ut utan misstanke lämnas över till inhemska säkerhetstjänster eller organ för främmande makt. Efter statistisk bearbetning utgör datat ett kraftfullt verktyg för att identifiera och manipulera nyckelpersoner, såsom politiker och tjänstemän och möjliggör ett maktövertagande till relativt liten kostnad.

TT/DN lyfter fram operatörskostnaderna som en kontroversiell punkt i förslaget och väcker en mild förhoppning att det kommer att bli för dyrt för Telia. Hanteringsproblemet får man anta, kommer att minska allteftersom samtalsvolymerna sjunker ju mer vi tystnar.

Terrorismen

I utredningsförslaget anges terrorattacken i London 7/7-2005 som ett motiv till övervakningen men selektiv rapportering i media måste sägas vara en bidragande om inte avgörande orsak. Medan man här hemma gjorde nummer av folkpartiets förslag att låta skolbarnen anmäla varandra för Säpo och att vi inte ska vara rädda för att låta polis och militär samarbeta i kampen mot terrorismen, sades några uppseendeväckande saker i Amerikansk TV och Brittisk press som inte rapporterades här och som gjorde det möjligt för Thomas Bodström att agera:

Tre veckor efter attacken berättade terroristexperten och tidigare federale åklagaren John Loftus i en TV-intervju att den misstänkte huvudmannen bakom dåden arbetade åt den Brittiska säkerhetstjänsten, MI6.

Terror Expert: 7/7 Mastermind was working for British Intelligence, Group was used by Brits in Kosovo in the late 90s

LOFTUS: Right, Aswat is believed to be the mastermind of all the bombings in London.”

LOFTUS: This is the guy, and what’s really embarrassing is that the entire British police are out chasing him, and one wing of the British government, MI6 or the British Secret Service, has been hiding him. And this has been a real source of contention between the CIA, the Justice Department, and Britain.

LOFTUS: Well, apparently Aswat was working for British intelligence. Now Aswat’s boss, the one-armed Captain Hook, he gets indicted two years later. So the guy above him and below him get indicted, but not Aswat. Now there’s a split of opinion within US intelligence. Some people say that the British intelligence fibbed to us. They told us that Aswat was dead, and that’s why the New York group dropped the case. That’s not what most of the Justice Department thinks. They think that it was just again covering up for this very publicly affiliated guy with Al-Muhajiroun. He was a British intelligence plant.

Loftus’ information is backed up by the New York Times and CNN who reported on this incident also.

Enastående nyhet om man velat sälja lösnummer, en snabb och ovetenskaplig Yahoosökning på strängen: ‘Aswat London MI6′ på olika språk gav en fingervisning om spridningen i några Europeiska länder, från 6/9 (ca) och 27/9 – 2005.

Yahoo: ‘Aswat London MI6′
språk träffar
6/9 27/9
Engelska 4.240 939
Tyska 40 66
Holländska 15 23
Franska (’London’='Londres’) 14 29
Italienska 7 18
Danska 2 8
Finska 1 1
Norska 1 1
Svenska 0 0
Referensprofil:
Google: ‘Blair Bush Sharon’
språk träffar 27/9
Engelska 2.460.000
Svenska 156.000
Franska 76.200
Tyska 51.900
Italienska 49.900
Holländska 35.500
Finska 747
Norska 570
Danska 544

Svenska medier

Expressenlöp
Hur många hade behövts
för att rädda demokratin?

Även om inget omnämnande fanns på någon svenskspråkig websida kände förstås många till intervjun, förutom medierna (åtminstone Aftonbladet och radions studio ett) med säkerhet regeringen. Loftus är välrenomerad och inslaget hade sänts i en större amerikansk nyhetskanal.

Skulle Bodströmprojektet överhuvudtaget taget varit möjligt att driva om media visat intresse för händelsen och öppnat debatt?

I Sverige fick inte den här nyheten plats i det offentliga samtalet.

Ur Brittiskt perspektiv

I Storbritannien däremot skrev tidigare miljöminister och Brittiske parlamentsledamoten Michael Meacher så här:

Guardian: Britain now faces its own blowback

Whether the hunt for those behind the London bombers can prevail against these powerful political forces remains to be seen. Indeed it may depend on whether Scotland Yard, in its attempts to uncover the truth, can prevail over MI6, which is trying to cover its tracks and in practice has every opportunity to operate beyond the law under the cover of national security.

Kanske ett tips för den som vill sålla lite bland det som sagts om Londonbombningarna och belyser det faktum att Scotland Yard inte visat något intresse av att förhöra Aswat sedan han fängslades.

Nedan följer en fördjupning kring några iakttagelser om attacken, den som har ont om tid, inte behöver veta mer eller i allmänhet ogillar ‘konspirationsteorier’ kan lugnt hoppa vidare ner på sidan till historiska paralleller.

Opinionen

Terrorism är en taktik för psykologisk krigföring som syftar till att skapa en specifik mediarespons i avsikt att forma en folkopinion. Noggrann planläggning och bearbetning krävs, därför kan det vara värdefullt att se vad som händer i media inte bara efter utan också före en attack.

Guardian: It’s not only about Iraq

On Monday it was Chatham House. Yesterday it emerged that the Joint Terrorism Analysis Centre (Jtac) – a group that combines the police, MI5, MI6 and GCHQ – had filed a report three weeks before 7/7 that cited Iraq as a “motivation and a focus of a range of terrorist-related activity in the UK”.

Tre veckor innan den sen tidigare efterlyste huvudmannen obehindrat reser från London och slipper ut ur arresten i Pakistan, sluter MI6 upp bakom den 2/3 av Britterna som opponerade sig mot Tony Blair och kriget i Iraq. Påståendet att kriget är en motivation för terrorism verkar rimligt men på grund av huvudmannens uppdragsgivare måste kopplingen här förmodas vara falsk. MI6 och resten av säkerhetsetablissemanget tar en ståndpunkt synbarligen i opposition mot regeringen och avvärjer misstankar genom att förena sig med majoriteten av arga Britter mot Tony Blair. Man är ‘the good guys’ som också ‘kämpar mot etablissemanget’ och sänker samtidigt hotnivån inför G8-mötet i Gleneagles till den lägsta efter 9/11.

FAS: MI6

With the passing of the Intelligence Services Act, SIS was placed on a statutory footing under the Foreign & Commonwealth Secretary to whom it is responsible for all aspects of its work.”

“The Service’s principal role is the production of secret intelligence in support of Her Majesty’s Government’s security, defence, foreign and economic policies…”

Specific operations are subject to longstanding procedures for official and ministerial clearance.

Om saker skett enligt boken är motsättningen mellan regering och underättelsetjänst skenbar, den vänstra handen vet vad den högra gör. Meningsskillnaden har taktisk betydelse, som Lenin en gång ska ha sagt: “Det bästa sättet att kontrollera oppositionen är att själva leda den”.

Efter bombningarna polariserades opinionen i två läger, en höger som fördömde och en vänster som förstod, bägge sidor övertygade om ett främmande hot av Arabiskt ursprung. Medan konsensus i skuldfrågan är närmast självklar i Sverige finns en större vaksamhet i Storbritannien där många är medvetna om att brittisk säkerhetsjänst tidigare varit inblandade i terrorattacker som skyllts på IRA.

Frågor..

I filmen Mind the gap sammanfattar tidigare MI5 agenten David Shayler många av oklarheterna kring bombningarna, en sådan är ögonvittnet som fick besök av drottningen:

Cambrige Evening News: I was in tube bomb carriage – and survived (404 – rense.com kopia)

The policeman said ‘mind that hole, that’s where the bomb was’. The metal was pushed upwards as if the bomb was underneath the train. They seem to think the bomb was left in a bag, but I don’t remember anybody being where the bomb was, or any bag,” he said

Iaktagelsen stöds av andra ögonvittnen intervjuade på plats av Mark Honigsbaum, Guardian.

Honigsbaum7705.mp3

“an explosion this morning under the carriage of the train (…) some passengers described how the tiles, the covers on the floor of the train, suddenly flew up, raised up“.

Explosioner i golvet… Fransk expertis var tidigt på plats och hävdade att sprängämnet var av militärt ursprung, förmodligen från Kosovo där MI6 under lång tid rekryterat islamister, bland dem den misstänkte Haroon Aswat.

Independent: Explosive in London Bombs “of Military Origin”

Christophe Chaboud, head of the French Anti-Terrorism Co-ordination Unit, told Le Monde newspaper that the explosives used in the bombings were of “military origin”, which he described as “very worrying”. “We’re more used to cells making home-made explosives with chemicals,” he said. “How did they get them? Either by trafficking, for example, in the Balkans, or they had someone on the inside who enabled them to get out of the military establishment.

He added that the victims’ wounds suggested that the explosives, which were “not heavy but powerful”, had been placed on the ground, perhaps underneath seats.

En tredje indikation av bomber monterade under eller nära golvet. I den Brittiska utredningen ändras nu sprängämnet till det extremt stötkänsliga TATP som man sade sig ha funnit i ‘bombfabriken i Leeds’ vilket ledde till följande gräl med Fransmännen.

Herald Tribune: French leak stirs fury in Britain

So poisonous is the atmosphere that the talk in European intelligence circles is that the British feel that the French may have leaked bad information on purpose.”They believe they released this incorrect information deliberately,”said the head of a European intelligence agency.

Märkligt, varför detta melodrama?

Defense & Foreign Affairs Strategic Policy, Nov-Dec 2005 The Balkans

“CK123 is a PRC-made HE very close to Semtex. Both the JNA (pre-war Yugoslav Armed Forces) and the Bosnia-Herzegovina (Muslim) forces purchased it. The HE in Spain and the captured truck came from stockpiles in B-H. This was confirmed by chemical signature. Because of the difficulties in retrieving forensic evidence, and the presence of home-mixed HE in the charges, the chemical signature of the London bombing is inconclusive as to whether the CK123 came from the same batch as the others (then it is from B-H) or from another batch (which, on the basis of other intelligence, points to the Albanian/UCK source).”

(ej kontrollerad mot pappersutgåvan).

Paralleller

Om tanken på statsterrorism känns hårdsmält kanske operation Gladio med kopplingar till NATO högkvarteret, CIA och MI6 kan fungera som en referens.

Chris Floyd: Sword Play: Attacking Civilians to Justify “Greater Security”

Indeed, it would not do for the families of the 85 people ripped apart by the Aug. 2, 1980 bombing of the Bologna train station to know that their loved ones had been murdered by “men inside Italian state institutions and … men linked to the structures of United States intelligence,” as the Italian Senate concluded after its investigation in 2000.

Så här beskrivs logiken bakom dåden av en terrorist kopplad till den Italienska säkerhetstjänsten:

Daniele Ganser: NATO’s secret armies linked to terrorism? (pdf)

“You had to attack civilians, the people, women, children, innocent people, unknown people far removed from any political game,” right-wing terrorist Vincezo Vinciguerra explained the so-called “strategy of tension” to Casson. “The reason was quite simple. They were supposed to force these people, the Italian public, to turn to the state to ask for greater security.”

EIR: Italy’s Black Prince: Terror War Against the Nation-State

Terrorism exploded in Italy, with 147 attacks in 1968, another 398 in 1969, and peaked at 2,498 in 1978.

Sammanfattning

Frendo: Trafikdatalobbyisterna

Tillsammans med USA är Storbritannien det land som hårdast drivit på för storskalig lagring av trafikdata. Redan 2000 hade en rad brittiska polis- och underrättelsemyndigheter arbetat fram ett skarpt förslag till hur detta bäst borde ske.

Grundat på historiska iaktagelser och frågetecken kring Londonbombningarna verkar det rimligt att anta att strategin bakom dessa varit att ‘hjälpa till’ och fungera som drivkraft till införandet av drakoniska åtgärder i EU avsedda att kontrollera politiken, förhindra organisering och passivisera befolkningen. I det har ett desinformerat och naivt Sverige spelat en avgörande roll genom att se till att trafikdatat och EU’s sociala nervsystem hamnar hos de misstänkta terroristerna.

Blogginlägg: Christian Engström, Oscar Swartz, Rick Falkvinge.

Andra bloggar om , , , ,

Comments are closed

Comments are currently closed on this entry.

7 Responses to “MI6 och Demokratins dödgrävare”

Josef Boberg

Hejsan,

Tja – det är väl bara att konstatera att det numera är lika bra att acceptera att det som pågått i bland annat Sverige under flera år – att det NU i Sverige finns en lag på att det är TILLÅTET också, faktiskt…

Så åt helvete med strutsmentaliteten – och stå upp för vad Wi säger utan anonymitet = med namn, adress osv – blir väl den enkla medicinen för det här, rimligen… Vad kommer då att hända ?

Tja – förhoppningsvis det rakt motsatta som den globala och nationella MaktEliten har utgått ifrån skall hända = mera MAKT över oss av vanligt folk = fårskocken.

Ifall ALLA Wi av vanligt folk ger faen i att ha hemligheter = STÅR UPP FÖR VAD WI SÄGER OCH SKRIVER – så kommer detta att på sikt mer eller mindre helt och hållet att urholka MaktElitens nuvarande mer eller mindre oinskränkta MAKT över oss av vanligt folk, troligast…

Varför ? Ja MaktElitens MainStreamade förhållningssätt till det ena och det andra – som i dags dato bokstavligt talat “klistras” på mer än 90 % av oss av vanligt folk via t.ex FN via maktElitens massmedia (CO2-frågan är bara ett exempel på det) – så kan ju då inte MaktElitens MainStream längre vara det allt överskuggande allenarådande längre, förhoppningsvis…

Alla mynt har TVÅ sidor. Jag har i detta fall valt att se FRAMSIDAN av det så kallade övervakningsmyntet också = mindre STRESS för mig personligen = jag är därmed helt automatiskt väsentligt mindre mottaglig för att kunna ledas åt helvete av wår MaktElit – nationella såväl som globala, faktiskt…

Kolla på http://boberg.nl under rubrik nr F60 vad jag menar med CO2-frågan.

Ha det… :-)
vännen Josef

PS. Tack för länken till Carl Bildt´s mobilkarta. DS.

yeslove

Josef, jag fastnade för ditt träffande uttryck ‘autistiskt barbari’. Tvivlar också på marknadsföringen av den globala uppvärmningen.

deep|edition » Några anteckningar runt den fascistiska staten

[...] som Alliansregeringens förslag uppenbart bygger vidare på, så tipsar YesLove om sin långa och intressanta postning runt vad som händer i Storbrittanien och USA. Och i grunden så är ju även IP-nummer på något [...]

Josef Boberg

GooodKvällst YesLove,

Apropå CO2 frågan och yttrandefrihet – avseende det icke MainStreamade. Klimatforskare professor emeritus Wibjörn Karlén http://www.realtid.se/ArticlePages/200703/01/20070301172408_Realtid257/20070301172408_Realtid257.dbp.asp “…Om det är någon som pratar om klimatförändringen så är det jag, säger han, men påpekar samtidigt att det inte är ofta han tillåts prata. – Tevereportrar brukar ibland säga att de är tillsagda att inte ta med mig i sina reportage. Det är inte ofta tidningar tar in mina artiklar. I höstas skulle jag vara med i en debatt om klimatförändringen med bland andra meteorologen Pär Holmgren. Men i sista stund fick jag veta att jag inte var välkommen.” – slut citat.

Tråkigt – men allt för ofta alltför sant, verkligen…

Ha det… :-) /vännen Josef

yeslove

Tack för länken! Så för att sammanfatta: Klimatförändringen är verklig men åtgärderna (beskattning, utsläppsrätter) riktas mot en falsk orsak (CO2 utsläpp). Varför?

Josef Boberg

GooodKvällst Yes Love,

Tja – tyvärr tyvärr lutar det nog starkt åt det här hållet: “Klimathysterin och den gröna julen 2007 http://www.analyskritik.press.se/Miljo/Vaxthuseffekten/Klimatet.htm#Klimatf%F6r%E4ndringar_och_freden> [...”Bakom de fina orden om ekologi och omsorg om klimatet och kommande generationer - döljer sig en bestialisk maktideologi där människovärdet devalverats i syfte att värna om en naturlig uthållig elit av etiska hållbara övermänniskor.” - slut citat ifrån artikeln. ...]” – slut citat av det sista under rubrik “FN´s AUTISTISKA CO2-KÖR = STRESS – F60″ på min hemsida (= klick på mitt namn).

Om det kan bara sägas igen – tyvärr tyvärr…

Ha det… :-) /vännen Josef

AlexM

Your blog is interesting!

Keep up the good work!