Nödlägespolitik

by yeslove, March 30th, 2008 | 1 Comment

gen. Fabio MiniGeneral Fabio Mini

I en insiktsfull artikel om kriget mot Iran i l’espresso från oktober förra året, elaborerar italienske NATO generalen och tidigare KFOR chefen Fabio Mini begreppet “Emergency politics som kännetecken för ett västligt säkerhetspolitiskt sammanbrott (övers.).

Strange connections and affinities have come into being in these last 15 years of worldwide military interventions of different kinds. Armies have been integrated with private soldiers, visionaries with mercenaries, business with ideology, and truth has gotten so imbued with lies that the propaganda’s logic can’t account for either. And one of the most unusual connections is the one that has been established between military staff, humanitarian workers and foreign policy, to such an extent that each of the three components can pass itself off as the other two. The main cement of this union is the emergency concept. Foreign politics has lost its nature of continuity in the relations between states and in the sphere of international organizations. It has been devoting itself for a while to running emergency relations, meaning extemporaneous relations connected to temporary and changeable interests or positions that are transitory and changeable to variable geometries. (more…)

Kosovo, självständighet med fjärrkontroll

by yeslove, March 28th, 2008 | 3 Comments | English

“Sure, this proclamation [of independence] blows up the founded international right on the sovereignty of the States. “ – Former KFOR commander gen. Fabio Mini.

USA har förlagt en av världens största utländska militärbaser i Kosovo på gränsen till Makedonien.

William F. Engdahl:Kosovo and Washington’s Strategic Agenda for Europe and Eurasia

The US strategic agenda for Kosovo is primarily military, and its prime focus is against Russia and for control of oil flows from the Caspian Sea to the Middle East into Western Europe. By declaring its independence, Washington gains a weak state which it can fully control. So long as it remained a part of Serbia, that NATO military control would be politically insecure. Today Kosovo is controlled as a military satrapy of NATO, whose KFOR has 16,000 troops there for a tiny population of 2 millions. (more…)

2-0 till Ryssland i geoschack

by yeslove, March 23rd, 2008 | No Comments | English

Först avslöjade Putin dubbelspelet om missilförsvaret för alla som tittade på, genom att erbjuda en, för detektering av “Iranska missiler” lämpligare placering av den Tjeckiska radarstationen, i Azerbaijan. USA avböjde och undanröjde därmed eventuella tvivel om missilsköldens syfte.

Nu erbjuder sig Ryssland att “hjälpa till” i Afghanistan och samarbeta med NATO i den militära inringningen av sig själv. En genial ide av nästan Svenskt gapa-och-svälj snitt: ‘Vi kan inte stå utanför kriget utan måste gå med för att kunna vara med och påverka.’ Omständigheterna här är förstås helt annorlunda och ställer frågan på sin spets, handlar “kriget mot terrorismen” i själva verket om något annat? Islamisterna var ju gamla allierade till USA både i Afghanistan och på Balkan och Tim Osman är trots allt en gammal CIA ‘asset’. (more…)