FRA, gasledningen och militariseringen av Östersjön

Posted by yeslove, June 23rd, 2008 | Print

Adenoid Hynkel, ur Chaplins DiktatornAdenoid Hynkel och geopolitiken

Det är förvånande med det osedvanliga tryck man drev igenom FRA-lagen. Undrar varför folkspionage är så oerhört viktigt? Är förlusten av det öppna samhället själva avsikten eller bara collateral damage?

Den mycket långtgående lagen om avlyssning i kabel har motiverats med terroristhot där man hänvisat till ett par falskflaggade operationer (911, London) men några militära hot mot Sverige påstår man sig inte kunna se. I mellanöstern, varifrån Europa får en ansenlig del av sin olja står världen på randen till ett världskrig men här hemma ser man ingen hotbild. Man må väl vara förlåten om man som svensk tidigt kommer i tanke på Anna Lindh så fort det saknas hotbilder kring stora politiska skeenden för det är något som inte stämmer här.

Det finns två nya signifikanta företeelser i Östersjöregionen, 1. Missilförsvaret och 2. Gasledningen. Sveriges attityd till den första består av tystnad och tigande och till den andra av ett styvmoderligt motstånd byggt på misstänkt tunna argument.

Det finns också (minst) två regionala grundförutsättningar:

1. Å ena sidan ett befolkningstätt och naturresursfattigt Europa, å den andra ett glesbefolkat och resursrikt Ryssland. På ytan verkar det finnas goda förutsättningar för en vinn-vinn situation.

2. En gammal geopolitisk teori vars summering liknar något taget ur sagan om härskarringen.

“Who rules East Europe commands the Heartland;
who rules the Heartland commands the World-Island;
who rules the World-Island controls the world.”

Formulerad i början på nittonhundratalet utgjorde det spelplanen för en geografiskt betingad kamp mellan två principiella spelare, havsmakten (USA och Storbritannien) och den kontinentala landmakten (Tyskland och Ryssland), det är på den spelplanen vi sett revolutioner och två världskrig utspela sig.

Få upplever så många hot och har så många mardrömmar som världshärskare. “Mackinder’s mardröm” är en av dessa och heter så efter teorins upphovsman. Den postulerade att om Tyskland eller Ryssland tilläts kontrollera Östeuropa kunde de komma att dominera den eurasiska landmassan och så småningom få kontroll över resten av världen. Ekot av denna gamla mardröm kunde man för några år sedan höra i Polen:

BBC:The rise of Poland’s new radicals

” …We must be the best ally of the United States between Russia and the Germans! That is Poland’s raison d’état, because thanks to this neither Russia nor the Germans will be able to dominate Europe,” wrote one of the party leaders, Antoni Macierowicz, in a recent newspaper article.”

En förvånande attityd från en dåvarande EU kandidat som naturligtvis kan spåras till nationella historiska omständigheter, men inte bara. Att som nationalintresse söndra och härska över den Mackinderska mardrömen är själva motsatsen till ett nationellt egenintresse eller identitet och förbehållen en yttre makt.

Den orosskapande politik Polen senare drev mot EU, Tyskland och Ryssland är nog en orsak till att undvika en landbaserad gasledning över polskt territorium. Polen protesterar genom att säga att Östersjöledningen ger Ryssland möjlighet att stänga av gasleveranser till Polen utan att drabba övriga Europeiska kunder. Man kan invända det omvända, dragningen genom Östersjön fråntar Polen möjligheten att blockera gasleveranser till Tyskland och resten av Europa. Polen har valt att bortse från erbjudanden om gas från Tyskland.

Det finns idag ingenting som tydligare förkroppsligar Mackinder’s mardröm än det rysk-tyska samarbetet kring gasledningen genom Östersjön. För drömmare är risken överhängande att den kan skapa välstånd och eurasisk samverkan men att detta därefter leder till global dominans och utgör ett hot hör till en teori uttänkt av en öbo för andra öbor.

Men man menar allvar, i en tidigare post berördes missilförsvarets offensiva karaktär som komponent i en preventiv kärnvapenattack mot Rysslands strategiska kärnvapenstyrka. Missilförsvaret är en integrerad del i en Amerikansk förstaslagsförmåga som ersätter “deterrence” med “compellence” och befinner sig på kollisionskurs med alla andras nationella självbestämmande. Vad innebär compellence?

Kristianstadsbladet:EU gör vad USA ber dem att göra

Kinesiska tjänstemän jag talat med har sagt att de sitter på dollarobligationer för att USA inte ska attackera dem med kärnvapen. Det handlar om ren militär utpressning.

Eftersom Rysslands strategiska kärnvapenstyrka håller på att förlora sin avskräckande förmåga och innan man funnit någon ersättning måste man för att bibehålla terrorbalansen och sitt självbestämmande förmodligen skapa garantier för att de planerade polska ABM batterierna vid Östersjökusten förstörs högst ett par minuter efter en missilattack upptäckts. Någonting krävs för att en sån kapacitet ska uppfattas som trovärdig och består kanske av robotar i Kaliningrad och en permanent ökad militär närvaro i södra Östersjön. Inte särskilt kul för någon men paradoxalt nog en garant mot ett massivt Amerikanskt kärnvapenangrepp som skulle drabba också de skandinaviska länderna i det relativa närområdet kring de ryska målen.

Om man på något sätt hindrar eller skadar den ryska militärens trovärdighet att i tid kunna slå ut de polska batterierna så finns det inte längre någonting som står mellan oss och ett massivt kärnvapenkrig. Om man inte kan stoppa det polsk/tjeckiska missilförsvaret på politisk väg så sammanfaller alltså en sådan rysk militär närvaro i Östersjön med våra egna säkerhetsintressen och riskerar samtidigt genom rysk ändamålsglidning att sätta vårt nationella självbestämmande ur spel under lång tid framåt.

Jag undrar om det är den hotbilden man påstår sig inte se och om militära hänsyn ligger bakom den forcerade FRA-lagen? I det här scenariot stiger nämligen Östersjöregionen upp som den primära spänningspunkten, stormens öga i den globala kampen mellan öst och väst och därför behöver man total kontroll över all information i regionen. Som imperiets ögon och öron kan FRA trist nog komma att motarbeta svenska säkerhetsintressen och sätta landet i fara.

En positiv strategi som är möjlig för en liten avväpnad nation är att vara avväpnande. Snabba asymmetriska ideer, gripna initiativ och vågmästarrollen för att skapa en nordisk/baltisk försvars och intresseunion. Baserad på neutralitet, säkerhet, gott grannskap och att göra gasledningen och frånvaron av compellence till en gemensam och positiv angelägenhet för alla i regionen. Det borde inte vara så svårt, gasen innehåller vår civilisations livsblod, energi. Gödning, plast, kemi, transport och värme, välfärd att skapa en regional gemenskap runt. Vilken tur vi har att någon har tänkt på att dra en sån guldgruva rakt framför våra näsor. Det svåra blir att få polackerna med på tåget, lätta upp en smula, smila och tycka att det är lite kul med peace.

Riksdag&Departement:Klimatet värsta hotet

Försvarsberedningen anser också att Sverige bör ta initiativ till en gemensam Kustbevakning av Östersjön. Den kan bestå av EU-staterna runt Östersjön samt Ryssland. Exakt hur en sådan gemensam organisation ska se ut kommer beredningen att undersöka och återkomma med senare.

Utmärkt början, en stor baltisk enighet är nödvändig för att få bort missilförsvaret och kunna möta andra och nya hot, tex om Grönlandsisen kalvar, havet stiger sex meter och dränker oss som råttor. Är vi eniga hinner vi bygga en damm över Öresund och Bälten, rädda våra städer och kustområden, undvika flyktingströmmar och samtidigt skapa en gigantisk färskvattenreserv i Östersjön som kan försörja Europa. De flesta andra alternativ är mycket dystrare.

Relaterat:
Missilförsvar och nukleär dominans

Nödlägespolitik

FRA – Hotbilden är falsk
FRA-lagen legaliserar massivt spionage mot Ryssland

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Comments are closed

Comments are currently closed on this entry.

Comments are closed.